de vereniging

 

De vereniging bestaat (najaar 2019) uit 17 gedreven leden, die saamhorigheid en sportiviteit hoog in het vaandel hebben. De spelers hebben de beschikking over 4 goed onderhouden banen, prachtig en beschut gelegen op het terrein voor de oude Jan Bierman school te Oldehove. Elke dinsdagmiddag wordt er eerst een uur gespeeld. Daarna wordt er gepauzeerd met koffie, thee en iets lekkers erbij. Tenslotte wordt er nog een half uur doorgespeeld, waarna alles gezamenlijk wordt opgeruimd.

In principe wordt er het hele jaar doorgespeeld, dus ook ’s winters. Daarnaast wordt er in het voorjaar, zomer en najaar meegedaan aan regionale competities. Eén keer per jaar vindt de ledenvergadering plaats, afgesloten met een gezellig samenzijn met wat drinken en hapjes. Ook wordt er éen keer per jaar een uitje georganiseerd, zoals een etentje, al dan niet gecombineerd met een gezellige activiteit als bijvoorbeeld bowlen. En als het weer het toelaat, hoort ook een barbecue na het spelen tot de mogelijkheid. Zo worden sport en gezelligheid op een ongedwongen manier met elkaar gecombineerd.

De vereniging is tevens aangesloten bij Stichting Jeu de Boules Clubs Westerkwartier. In dat kader wordt jaarlijks een competitie gespeeld en contact onderhouden met andere clubs in de gemeente.

Tenslotte neemt bij de vereniging ook aandacht en zorgzaamheid voor elkaar een belangrijke plaats in, hetgeen zich bijvoorbeeld uit in onderlinge steun bij praktische zaken, ziekenbezoek of vervoer. Daarmee draagt de vereniging bij aan het bewonersinitiatief “ZorgSaam Oldehove” dat zich richt op leefbaarheid van, en zorg voor de inwoners van Oldehove.

De “Humsterlandgooiers” is opgericht in 1989. Oldehove beschikt dus al 30 jaar over een bloeiende “Jeu de Boules“ vereniging ! Het toenmalig bestuur bestond uit voorzitter K. Poelstra, secretaris P.J.J. Boon en penningmeester G. van Hoogen. De vereniging telde bij de oprichting 12 leden en speelde op een baan achter café “ODEON “. De eerste bal werd daar op dinsdag 17 oktober 1989 om vier uur geworpen door de toenmalige wethouder, de heer O.B. Boersma, gevolgd door een tweekamp tussen de “Humsterlandgooiers” en het toenmalig gemeente bestuur van Oldehove. Helaas is de uitslag niet meer te achterhalen.

Op deze locatie is ruim tien jaar gespeeld. Door het groeiend ledental ontstond echter de behoefte aan een uitbreiding met meerdere banen. Op 20 maart 2000 vroeg de Jeu de Boules vereniging, met Mevrouw S. Schoonbeek als voorzitter en de heer H. Scholten als secretaris, daarom “Dorps Belang“ om hun medewerking bij het aanleggen van een nieuwe locatie bij de Jan Biermaschool. Op de tekening van deze nieuwe locatie stonden drie banen van elk 3 meter breed en daarnaast een oefenbaan van 2,5 meter. Deze laatste is echter nooit gerealiseerd. Op 29 maart 2001 waren besprekingen en begroting afgerond en kon met de nieuwe aanleg worden begonnen. De Fa. Mechielsen heeft het monument verplaatst en in samenwerking met de voetballers van O.K.V.C. zijn er heel wat werkzaamheden, zoals drainage en verwijderen van tegels, verzet om de nieuwe banen te realiseren.

Tegen 2015 was de vereniging al weer uit haar jasje gegroeid. Voor 21 leden waren 3 banen te weinig om allemaal gelijktijdig te kunnen spelen en dus werd er uitgebreid met een vierde baan. Ook werd er een overkapping met bankjes over de hele breedte gerealiseerd om bij slecht weer te kunnen schuilen of even te kunnen uitrusten. De verenigingsleden Jan Wegter, Jaap Bijzitter, Piet Zuidema en Tiemen Zeldenrust, gepensioneerde aannemers en vaklui, hebben geholpen bij de aanleg van de vierde baan én de overkapping zelf gebouwd. Een daad om trots op te zijn, aldus toenmalig en huidig secretaris T. van Calmthout.

Momenteel (najaar 2019) is het afwachten wat er gebeurt met de voormalige Jan Biermaschool en of onze jeu-de-boules vereniging gebruik kan blijven maken van het terrein voor de school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home designer